สถานที่ใกล้เคียง : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

จ.นครราชสีมา

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 3.806 กม.

เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 10.105 กม.

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 12.084 กม.

วัดป่าภูผาสูง จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 13.828 กม.

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 15.089 กม.

ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 18.192 กม.

วัดโนนกุ่ม จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 18.34 กม.

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 19.122 กม.

ตลาดน้ำเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

Top