สถานที่ใกล้เคียง : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จ.กรุงเทพมหานคร

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 0.105 กม.

ศาลหลักเมือง จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.148 กม.

พระบรมมหาราชวัง จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.28 กม.

สวนสราญรมย์ จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.338 กม.

ท่ามหาราช จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.379 กม.

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.399 กม.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.404 กม.

ศาลเจ้าพ่อเสือ จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.526 กม.

พิพิธภัณฑ์เหรียญ จ.กรุงเทพมหานคร