สถานที่ใกล้เคียง : สวนนกชัยนาท

จ.ชัยนาท

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 0.227 กม.

วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง) จ.ชัยนาท

ระยะทาง 3.245 กม.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จ.ชัยนาท

ระยะทาง 3.288 กม.

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

ระยะทาง 3.84 กม.

เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

ระยะทาง 4.92 กม.

วัดอินทราราม (วัดตลุก) จ.ชัยนาท

ระยะทาง 5.371 กม.

วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท

ระยะทาง 7.379 กม.

วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

ระยะทาง 7.706 กม.

ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา (ตลาดกรีนดี) จ.ชัยนาท