สถานที่ใกล้เคียง : วัดบางกะพ้อม

จ.สมุทรสาคร

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 0.84 กม.

วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ระยะทาง 0.886 กม.

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม

ระยะทาง 0.932 กม.

ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ระยะทาง 0.96 กม.

บ้านครูเอื้อ สุนทราภรณ์ จ.สมุทรสงคราม

ระยะทาง 0.982 กม.

อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม

ระยะทาง 1.009 กม.

วัดอัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม

ระยะทาง 1.022 กม.

อุทยาน ร.2 อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ระยะทาง 1.651 กม.

วัดบางแคน้อย จ.สมุทรสงคราม

Top