หน้าแรก   »  จังหวัด   »  ฉะเชิงเทรา   »  วัดโสธรวรารามวรวิหาร 


วัดโสธรวรารามวรวิหาร

จ.ฉะเชิงเทรา

พิกัดวัดโสธรวรารามวรวิหาร บนแผนที่ Google Map

ผมจำได้ว่าได้มีโอกาสมาที่วัดหลวงพ่อโสธรครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สมัยที่เรียนอยู่ปี 3 พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นการมาเที่ยวแบบไม่ได้มีการวางแผนทริปใดๆ


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ตอนนั้นนั่งรถไฟจากสถานีพระจอมเกล้ามาลงที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา (สถานีแปดริ้ว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ต้องสารภาพเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักวัดหลวงพ่อโสธรมาก่อน ได้มารู้จักครั้งแรกก็ตอนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ ช่วงที่อยู่ปี 3


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความรู้สึกแรกที่ได้มากราบหลวงพ่อโสธร คือ รู้สึกว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มาก หลวงพ่อท่านเมตตา ช่วยเหลือคนที่กำลังมีทุกข์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2561 จากการนับสถิติแล้ว ปีหนึ่งผมไปไหว้หลวงพ่อไม่ต่ำกว่า ปีละ 4 ครั้ง


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดหลวงพ่อโสธร มีชื่อทางการว่า "วัดโสธรวรารามวรวิหาร" ตั้งอยู่ที่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วัดแห่งนี้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาเปิดทำการ
  • วันธรรมดา เปิดเวลา 07.00 - 16.30 น. 
  • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 07.00 - 17.00 น.


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อพระพุทธโสธร" หรือเรียกสั้นว่า "หลวงพ่อโสธร" เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลมแป้น พระขนงโก่งเล็กน้อย พระเนตรเล็กหรี่ เหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์เล็ก สีพระพักตร์ขรึมแบบอยุธยา


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศิลปะภายในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธร ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบนับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดานจะบรรจุเรื่องราวให้เป็นแดนแห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดรมหาสมุทร จตุโลกบาล สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว และจักรวาล โดยตำแหน่งของดวงดาวบนเพดาน กำหนดตำแหน่งตรงกับวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 ณ เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ในการที่จะเข้าไปกราบหลวงพ่อโสธร ในพระอุโบสถหลังใหม่ ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ข้างหน้าทางเข้ามีที่ให้ฝากรองเท้าเพื่อความเป็นระเบียบ และมีดอกไม้ให้บูชาเพื่อนำไปกราบหลวงพ่อ ใครจะบูชาหรือไม่บูชาก็แล้วแต่ ไม่ได้มีการบังคับ


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เมื่อได้มากราบหลวงพ่อจะรู้สึกสบายใจทุกครั้ง 


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผมมีความศรัทธาหลวงพ่อโสธรเป็นอย่างมาก มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้มากราบหลวงพ่อ 


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ด้านหลังพระอุโบสถหลังใหม่ จะเป็นศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิวแม่น้ำบางปะกง 


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เดินถ่ายรูปบริเวณรอบๆพระอุโบสถ สวยทุกมุมเลย วัดมีความเป็นระเบียบและสะอาด


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

อีกหนึ่งที่ที่มาวัดหลวงพ่อโสธรแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นคือบริเวณ "ศาลาเก่า" เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรองค์จำลอง


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านหน้าศาลาแห่งนี้สามารถจุดธูปเทียนเทียนบูชาหลวงพ่อได้


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลาแห่งนี้เป็นที่ที่ผู้คนมากราบไหว้ขอพร แก้บนต่างๆ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ผู้คนจะมาทำบุญเยอะเป็นพิเศษ


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

และที่นิยมที่สุดของการมาไหว้หลวงพ่อโสธรคือ การเสี่ยงเซียมซี จากประสบการณ์ส่วนตัวต้องบอกเลยนะครับว่า เซียมซีวัดหลวงพ่อโสธร แม่นมาก !!! ไม่ได้งมงายนะครับ ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา


วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Recommend

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

Recommend

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จ.ลำปาง

Recommend

วัดเขาจอมทอง จ.นครราชสีมา

Recommend

วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

ค้นหาที่เที่ยวใกล้ตัวด้วยพิกัดปัจจุบัน
gps_fixedค้นหาจากพิกัดปัจจุบัน

ระยะทาง 1.283 กม.

วัดชมโพธยาราม จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะทาง 2.233 กม.

ตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะทาง 5.2 กม.

วัดหัวสวน จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะทาง 5.342 กม.

วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

E-Book