สถานที่ใกล้เคียง : ปราสาทจอมพระ

จ.สุรินทร์

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 10.849 กม.

หาดหนองตาเฮง จ.สุรินทร์

ระยะทาง 13.154 กม.

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์

ระยะทาง 13.38 กม.

วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์

ระยะทาง 13.457 กม.

หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ จ.สุรินทร์

ระยะทาง 13.808 กม.

ปราสาทช่างปี่ จ.สุรินทร์

ระยะทาง 15.324 กม.

ปราสาทเมืองที จ.สุรินทร์

ระยะทาง 16.883 กม.

วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

ระยะทาง 17.178 กม.

ปราสาทศีขรภูมิ จ.สุรินทร์