หน้าแรก   »  จังหวัด   »  ลำพูน   

ลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ลำพูน

พิกัดที่เที่ยวลำพูน บนแผนที่ Google Map

วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง จ.ลำพูน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน

วัดบ้านปาง จ.ลำพูน

น้ำตกก้อหลวง จ.ลำพูน

แก่งก้อ จ.ลำพูน

วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน

วัดดอยติ จ.ลำพูน

วัดพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

ผาแดงหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน

วัดพระธาตุดวงเดียว จ.ลำพูน

วัดพระธาตุห้าดวง จ.ลำพูน

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จ.ลำพูน

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย จ.ลำพูน

วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน จ.ลำพูน

กู่ช้าง-กู่ม้า จ.ลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน จ.ลำพูน

วัดจามเทวี จ.ลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

อุโมงค์ขุนตาน จ.ลำพูน

ข้อมูลทั้งหมด  : 21 แถว    แบ่งเป็นทั้งหมด  : 1 หน้า


Top