หน้าแรก   »  จังหวัด   »  ลำปาง   »  วัดพระธาตุดอยพระฌาน 


วัดพระธาตุดอยพระฌาน

จ.ลำปาง

พิกัดวัดพระธาตุดอยพระฌาน บนแผนที่ Google Map


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง)

Recommend

วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ จ.ศรีสะเกษ

Recommend

วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

Recommend

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

Recommend

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง

ค้นหาที่เที่ยวใกล้ตัวด้วยพิกัดปัจจุบัน
gps_fixedค้นหาจากพิกัดปัจจุบัน

ระยะทาง 6.888 กม.

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ฯ จ.ลำปาง

ระยะทาง 8.521 กม.

วัดพระธาตุจอมปิง จ.ลำปาง

ระยะทาง 8.908 กม.

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

ระยะทาง 10.084 กม.

สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน จ.ลำปาง

E-Book  
Top