หน้าแรก   »  จังหวัด   »  พิษณุโลก   »  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

จ.พิษณุโลก

พิกัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร บนแผนที่ Google Map


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก)

Recommend

วัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรี

Recommend

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

Recommend

วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

Recommend

ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี

ค้นหาที่เที่ยวใกล้ตัวด้วยพิกัดปัจจุบัน
gps_fixedค้นหาจากพิกัดปัจจุบัน

ระยะทาง 0.077 กม.

วัดนางพญา จ.พิษณุโลก

ระยะทาง 0.147 กม.

วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก

ระยะทาง 0.293 กม.

วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก

ระยะทาง 0.425 กม.

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

E-Book  
Top