สถานที่ใกล้เคียง : เขาคิชฌกูฏ

จ.จันทบุรี

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 2.391 กม.

เขื่อนพลวง จ.จันทบุรี

ระยะทาง 2.523 กม.

น้ำตกเขาบรรจบ จ.จันทบุรี

ระยะทาง 2.572 กม.

วัดเขาบรรจบ จ.จันทบุรี

ระยะทาง 2.796 กม.

วัดพลวง จ.จันทบุรี

ระยะทาง 3.134 กม.

น้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี

ระยะทาง 4.165 กม.

ผาหินกูบ จ.จันทบุรี

ระยะทาง 4.264 กม.

น้ำตกอ่างเบง จ.จันทบุรี

ระยะทาง 4.766 กม.

วัดกะทิง จ.จันทบุรี

Top